Objektif

/Objektif
Objektif 2018-08-29T08:51:17+00:00
  • Untuk meningkatkan penerbitan buku dan bahan terbitan  ilmiah dalam bahasa Melayu, bahasa Inggeris dan bahasa Arab  sama ada dari segi kualiti dan kuantiti.
  • Memartabatkan kecemerlangan  ilmu dalam bentuk penerbitan buku-buku ilmiah
  • Menjadikan Penerbit USIM sebagai Penerbit yang cemerlang dan disegani dalam penerbitan buku-buku ilmiah.
  • Menawarkan khidmat profesional penerbitan seperti penyuntingan, grafik, atur huruf dan juga mengurus penerbitan untuk warga USIM dan pelanggan  di luar USIM.
  • Beroperasi sebagai sebuah pusat tanggungjawab yang turut menjana pendapatan daripada penjualan buku dan produk lain.