Project Description

  • Kategori : Buku Umum Terbaik (Kategori Pengajian Islam)
  • Judul : Pentafsiran Asnaf Zakat di Malaysia Mengikut Masa dan Tempat
  • Penulis : Hasanah Abd. Khafidz
  • ISBN : 978-967-440-356-0