Info Penerbit

/Info Penerbit
Info Penerbit 2018-10-26T07:59:34+00:00

Latar Belakang

Bernaung di bawah Jabatan  Perpustakaan pada tahun 2002 di Pandan Indah Penerbit USIM memulakan langkah awal dalam dunia penerbitan buku (ketika itu dikenali sebagai KUIM).  Ketika ini juga segala penerbitan dipantau oleh Pustakawan USIM. Pada tahun yang sama juga sebuah tajuk buku berjaya diterbitkan dengan tajuk Abd Kadir Al-Jilani. Seterusnya apabila USIM mendapat seorang Pegawai Penerbitan pada Februari 2003, ia distrukturkan kembali di bawah Canselori, menjadikan ia unit yang berasingan, bukan lagi di bawah Jabatan Perpustakaan.

Meneruskan langkah untuk pemantapan penerbitan, sekali lagi Unit Penerbitan distrukturkan kembali di bawah  Pusat Pengurusan & Teknologi Maklumat (PPITM). Selepas hampir 11 tahun beroperasi, pada tahun 2011, Unit Penerbitan akhirnya ditransformasikan kepada Bahagian Penerbitan menjadi PTJ tersendiri dengan struktur-struktur yang lebih teratur dan mantap.  Dengan kewujudan Seksyen Editorial, Seksyen Pentadbiran, Seksyen Multimedia dan Seksyen Pemasaran, pembahagian kerja dapat dilakukan dengan lebih teratur dan tersusun. Berpandukan kepada USIM KRA ketiga iaitu Membangun dan memupuk serta melahirkan cendekiawan dan pendeta yang tersohor serta KRA 5 iaitu Mencapai tahap kebebasan kewangan, BP bergerak untuk mencapai matlamat tersebut.

Sehingga kini jumlah penerbitan telah mencapai 130 tajuk buku dalam pelbagai bidang seperti sosial sains, syariah dan undang-undang, perubatan, Quran & sunah serta sains dan teknologi.  Apa yang menarik, penerbitan buku di BP USIM merupakan integrasi antara ilmu akli dan naqli.   Lebih dari itu, di bawah naungan bersama dan juga ahli MAPIM-Majlis Penerbitan Ilmiah Malaysia,  BP juga bergiat aktif dalam pelbagai pameran di serata negeri termasuklah di Pesta Buku Antarabangsa K. Lumpur yang diadakan saban tahun dan menjadi acara kemuncak jualan buku di BP.  BP mempunyai visi pada masa depan agar BP boleh berbangga bukan sahaja dari segi kualiti tetapi juga kuantiti setanding dengan penerbit IPTA lain.

 • Untuk meningkatkan penerbitan buku dan bahan terbitan  ilmiah dalam bahasa Melayu, B. Inggeris dan B. Arab  sama ada dari segi kualiti dan kuantiti.
 • Memartabatkan kecemerlangan  ilmu dalam bentuk penerbitan buku-buku ilmiah
 • Menjadikan Penerbit USIM sebagai Penerbit yang cemerlang dan disegani dalam penerbitan buku-buku ilmiah.
 • Menawarkan khidmat profesional penerbitan seperti penyuntingan, grafik, atur huruf dan juga mengurus penerbitan untuk warga USIM dan pelanggan  di luar USIM.
 • Beroperasi sebagai sebuah pusat tanggungjawab yang turut menjana pendapatan daripada penjualan buku dan produk lain.
 • Penerbit USIM mempunyai matlamat yang jelas untuk menjadi penerbit yang cemerlang dalam kebitaraan  ilmu aqli dan naqli.
 • Menerajui penerbitan terbilang dalam penerbitan buku ilmiah di peringkat lokal dan global.
 • Memartabatkan kecemerlangan ilmu dalam bidang penerbitan.
Dalam merealisasikan visi dan misi Penerbit USIM untuk menerajui penerbitan ilmiah berkualiti dalam integrasi ilmu Naqli dan Aqli serta pelbagai bidang lain, dan juga selaras dengan hasrat USIM untuk menjadi sebuah institusi ilmu terkehadapan yang berteraskan pengajian Islam dan menjadi peneraju ilmu baharu yang menggunakan teknologi terkini, bagi faedah negara, ummah dan manusia sejagat, maka kami berusaha untuk memenuhi hak-hak pelanggan seperti berikut:

Kepada Pelajar:

 • Menerbitkan bahan yang berkualiti kepada pelajar sebagai bahan rujukan untuk pembelajaran.
 • Menyediakan ruang kepada para mahasiswa untuk sama-sama menerbitkan buku-buku mengikut keperluan pembelajaran dan juga semasa.

Kepada Staf dan Penulis:

 • Menerbitkan buku-buku yang ditetapkan dalam tempoh enam bulan bergantung pada tahap penambahbaikan.
 • Menyediakan platform dan membuka ruang kepada pensyarah atau penulis untuk berkarya dan menerbitkan buku melalui Penerbit USIM.
 • Menyediakan latihan yang berkaitan untuk meningkatkan lagi mutu penulisan dan penerbitan buku, makalah dan terbitan yang lain.

Kepada Pemegang Taruh:

 • Menghasilkan dan menerbitkan bahan bacaan yang mampu menjadi sumber rujukan kepada masyarakat.
 • Menjadikan Penerbit USIM sebagai salah satu pusat rujukan penerbitan ilmiah yang dihormati dan disegani.