Majlis Penerbitan Ilmiah Malaysia (MAPIM) adalah sebuah badan yang bergiat aktif dalam pembangunan bidang penerbitan ilmiah dan saintifik. Ahlinya terdiri daripada semua penerbit Institusi Pengajian Tinggi Awam (IPTA), pusat penyelidikan di Malaysia dan Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP). Jawatankuasa ini ditubuhkanpada 11 Julai 1996 hasil daripada Mesyuarat Jawatankuasa Teknikal DBP-IPT (5/96) yang diadakan di DBP cawangan Sarawak. Secara rasmi, MAPIM telah diluluskan penubuhannya oleh Mesyuarat Jawatankuasa Pemandu MAPIM pada 22 Mei 1997. Pelantikan ahli MAPIM dibuat oleh Ketua Pengarah, Jabatan Pengajian Tinggi Malaysia selaku Pengerusi Mesyuarat Majlis Penerbitan Ilmiah Malaysia (MAPIM) Jawatankuasa Pemandu MAPIM yang juga, dan Kementerian Pendidikan Malaysia. Pada ketika ini MAPIM dianggotai oleh 27 anggota terdiri daripada Dewan Bahasa dan Pustaka, penerbit IPTA, institut penyelidikan dan agensi kerajaan.

No. Logo  University & Address No. Logo  University & Address
1. Universiti Malaya (UM)
http://umpress.um.edu.my/
2.   Universiti Sains Islam Malaysia(USIM)
Bandar Baru Nilai, 71800 Nilai, Negeri Sembilan
http://penerbit.usim.edu.my/
3. Universiti Sains Malaysia (USM)
11800 Minden,Pulau Pinang
http://www.penerbit.usm.my/
4. Universiti Teknologi MARA (UiTM)
40450 Shah Alam,Selangor
http://penerbit.uitm.edu.my/
5. Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM)
43600 Bangi,Selangor
http://www.ukm.my/penerbit/
6. Universiti Malaysia Terengganu (UMT)
21030 Mengabang Telipot,Kuala Terengganu,Terengganu
http://penerbit.umt.edu.my/
7. Universiti Putra Malaysia (UPM)
43400 Serdang,Selangor
http://www.penerbit.upm.edu.my/
8. Universiti Tun Hussein Onn Malaysia(UTHM)
Beg Berkunci 101,86400 Parit Raja,Batu Pahat,Johor
http://penerbit.uthm.edu.my/v3/
9. Universiti Teknologi Malaysia (UTM)
81310 Skudai, Johor
http://www.penerbit.utm.my/
10.  Universiti Teknikal Malaysia Melaka (UTeM)
Hang Tuah Jaya 76100 Durian Tunggal,Melaka.
http://penerbit.utem.edu.my/
 11. Universiti Islam Antarabangsa Malaysia (UIAM)
Jalan Gombak,53100 GombakSel, Selangor
http://iiumpress.iium.edu.my/bookshop
 12. Universiti Malaysia Pahang (UMP)
Beg Berkunci 12,Kuantan,25500 Pahang
https://ump.edu.my/ms/link/penerbit-ump
13. Universiti Utara Malaysia (UUM)
06010 UUM Sintok, Kedah
http://uumpress.uum.edu.my/
14. Universiti Malaysia Perlis (UniMAP)
Tkt. 11, Bangunan KWSP,Jalan Bukit Lagi,01000 Kangar,Perlis
https://penerbit.unimap.edu.my/
 15. Universiti Malaysia Sarawak (UNIMAS)
Kota Samarahan,93400 Kuching, Sarawak
http://www.publisher.unimas.my
 16. Universiti Sultan Zainal Abidin (UniSZA)
Canseleri Kampus Kota, Jalan Sultan Mahmud, Kuala Terengganu, 20400 Terengganu
https://www.facebook.com/penerbitunisza/
17. Universiti Malaysia Sabah (UMS)
Beg Berkunci 2073, 88899 Kota Kinabalu,Sabah
http://www.ums.edu.my/penerbitv2/
18. Universiti Malaysia Kelantan (UMK)
Karung Berkunci 36, Pengkalan Chepa, 16100 Kelantan
http://press.umk.edu.my/press/
19. Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI)
Jalan Slim, 35900 Tanjung Malim, Perak
http://penerbit.upsi.edu.my/
20. Universiti Pertahanan Nasional Malaysia (UPNM)
Universiti Pertahanan Nasional Malaysia, Kem Sungai Besi, 57000 Kuala Lumpur
http://www.upnm.edu.my/index.php?req=d43
21. Institut Penyelidikan dan Kemajuan Pertanian Malaysi
Jalan Josepine, 43400 Serdang, Selangor
http://ebookshop.mardi.gov.my/main.php
22. Institut Tadbir Awam Negara
Jabatan Perkhidmatan Awam Malaysia, 50480 Kuala Lumpur
http://www.intanbk.intan.my/
23. Dewan Bahasa dan Pustaka
Jalan Dewan Bahasa, 50460 Kuala Lumpur
http://lamanweb.dbp.gov.my/
24. Institut Terjemahan & Buku Malaysia
Wisma ITBM, No 2, Jalan 2/27E
53300 Kuala Lumpur
http://itbm.com.my/