Buku ini mampu memberikan sumbangan dalam meningkatkan kefahaman masyarakat berhubung kritikan orientalis terhadap al-Quran

“Who is the author of the Quran?

Begitulah soalan yang diajukan oleh Profesor David Thomas, penyelia saya di University of Birmingham. Persoalan-persoalan kritis yang dilontarkan oleh beliau membuatkan saya terpanggil untuk merekodkan perbahasan berkenaan al-Quran ini dalam sebuah penulisan. Sudut pandang yang diberikan oleh penyelidik Barat jauh berbeza dengan perkara yang kami pelajari di al-Azhar suatu ketika dahulu.

Melihatkan kajian-kajian orientalis seperti ini telah mula menjadi bahan bacaan umum buat Muslim sendiri, saya berharap agar coretan kecil ini mampu memberikan sedikit sumbangan dalam meningkatkan kefahaman masyarakat berhubung kritikan orientalis terhadap al-Quran.

crackdetudo.com