ADMINISTRATION SECTION

Administration and Finance Unit

 • Menguruskan pentadbiran jabatan.
 • Menguruskan penjawatan.
 • Menguruskan bajet.
 • Pengurusan fail.
 • Pengurusan Aset.
 • Pengurusan Bengkel.
 • Menguruskan mesyuarat berkaitan jabatan.
 • Menguruskan proses pembayaran melalui al-maaliyah.
 • Menguruskan kedai buku jabatan.
 • Menguruskan sebut harga perolehan untuk jabatan selain percetakan.
 • Menguruskan stor alat tulis.
 • Menguruskan pelbagai tempahan jabatan.

Hariza Mohd Yusof

Director
Tel: 06-798 0301
Fax: 06-798 6083

Nurhamizah Khalil

Assistant Registrar
Tel: 06-7978721
Fax: 06-798 6083

Noorakmar Hanim Mohd Hanapiah

Admin Assistant
Tel: 06-798 6272
Fax: 06-798 6083

Sharifah Shaherah Syed Nasir

Assistant Accountant
Tel: 06-798 6272
Fax: 06-798 6083

Faidzil Redzuan

Office Assistant
Tel: 06-798 6271
Fax: 06-798 6083