MULTIMEDIA SECTION

Graphics and Information Technology Unit

  • Mereka bentuk grafik untuk bahan penerbitan.
  • Mereka bentuk teks / atur huruf bahan penerbitan.
  • Merancangan konsep dan perekaan grafik untuk bahan promosi.
  • Merancang konsep perekaan untuk bahan penerbitan dan promosi.
  • Menguruskan fotografi / imej bahan untuk perekaan bahan penerbitan.
  • Membaiki semula bahan yang telah pruf di dummy 1 – final.
  • Web master untuk laman web Penerbit USIM.
  • Penyediaan bahan untuk laman web.
  • Pengurusan pembangunan ICT – e-jurnal, e-bookstore.

Khairunnajwa Mohd Tahet

Senior Publishing Officer
Tel: 06-798 6251
Fax: 06-798 6083

Nuraznita Abdullah

Senior Assistant Publishing Officer
Tel: 06-798 6270
Fax: 06-798 6083

Mohd Amirul Mohamad Ghazali

Graphic Designer
Tel: 06-798 6462
Fax: 06-798 6083

Siti Noor Hidayah Kamaruddin

Admin Assistant
Tel: 06-798 6462
Fax: 06-798 6083