EDITORIAL SECTION

Book Cluster Unit

 • Menguruskan perolehan manuskrip
 • Merancang jenis penerbitan tahunan.
 • Membuat penilaian awal manuskrip diterima.
 • Menguruskan proses penilaian manuskrip.
 • Membuat laporan terhadap laporan penilaian yang diterima.
 • Menguruskan dan membuat penyuntingan naskhah manuskrip.
 • Membuat bacaan pruf manuskrip.
 • Proses typesetting.
 • Memantau proses perekaan grafik.
 • Menentukan konsep perekaan.
 • Menguruskan proses percetakan buku.
 • Menguruskan perolehan ISBN dan CIP.
 • Menguruskan hak cipta dan penerbitan daripada penerbit asal bagi projek terjemahan.
 • Menyediakan kontrak perjanjian.
 • Menguruskan proses sebut harga percetakan.
 • Menguruskan penerimaan buku siap cetak.
 • Menguruskan edaran naskhah penghargaan.

Noor Adibah Mohamad

Senior Publishing Officer
(Malay | English Cluster)
Tel: 06-798 6277
Fax: 06-798 6083

Khairunnajwa Mohd Tahet

Senior Publishing Officer
(Arabic Cluster)
Tel: 06-798 6251
Fax: 06-798 6083

Ainnatun Nadrah Mansor

Assistant Publishing Officer
Tel: 06-798 6271
Fax: 06-798 6083

Zul Faqqarudin Muftahalluddin

Admin Assistant
Tel: 06-798 6271
Fax: 06-798 6083

Muhamad Farhan Roseli

Admin Assistant
Tel: 06-798 6271
Fax: 06-798 6083