JOURNAL SECTION

https://itawindows.com/cleanmymac-torrent/

Fungsi Seksyen

 • Merancang strategi dan aktiviti Seksyen Jurnal.
 • Memastikan penerbitan jurnal-jurnal USIM dilakukan mengikut masa yang ditetapkan.
 • Membuat laporan perkembangan jurnal-jurnal USIM secara berkala.
 • Menguruskan sistem Pengurusan Jurnal (Open Journal System) dan berhubung dengan SDEC.
 • Menyedia dan menyelaraskan kemudahan, bengkel latihan dan aktiviti berkaitan pengurusan jurnal.
 • Menyelaraskan data untuk dilapor/dimuat naik ke sistem di Bahagian Sitasi dan Infometrik, KPT, Perpustakaan Negara dan yang berkaitan.
 • Mengendalikan Digital Object Identifier (DOI) untuk semua artikel dalam jurnal-jurnal USIM.
 • Mengenal pasti dan mematuhi piawaian indeks bagi pengkalan data yang bersesuaian.
 • Mengadakan standard piawai kualiti bagi penerbitan jurnal sama ada dari segi suntingan dan juga piawai grafik penerbitan.
 • Menyelaraskan mesyuarat yang berkaitan seperti: Mesyuarat Jurnal Ulum; Mesyuarat pelaporan jurnal dengan TNC P&I.
 • Membantu kerja-kerja berkaitan editorial di Penerbit USIM dan juga perkara yang berkaitan.

Adobe Lightroom Classic Download è un potente software di editing e organizzazione delle immagini sviluppato da Adobe Inc. È stato progettato principalmente per i fotografi professionisti e gli appassionati avanzati che necessitano di strumenti robusti per la gestione di grandi raccolte di fotografie e per l’esecuzione di attività di editing dettagliate.

Mohamad Zulhilmi Mohd Nazar

Assistant Registrar
Tel: 06-798 6459
Fax: 06-798 6083
https://itawindows.com/adobe-lightroom-classic-crack/

Julissa Rosli

Admin Assistant
Tel: 06-798 6462
Fax: 06-798 6083